Khoan búa 1100W, 1100 KH-MAX

Khoan búa 1100W, 1100 KH-MAX

Product code: 227154079 Vendor:
23.286.500₫0984.333.111
Vận chuyển và lắp đặt miễn phí trong bán kính 30km và Với mỗi km phụ trội khách hàng trả thêm 12.000 VND support online
.....................
Product information is being updated